LR Tizleņu Reģistrs

Brīvā Teksta Konvencija.


Tizleņu Reģistrā viss tiek publicēts atbilstoši „Brīvā Teksta Konvencijai” (skat. zemāk). Attiecīgi arī visi TR atrodamie teksti var tikt izmantoti (pārpublicēti, modificēti, ekspluatēti un piesavināti) atbilstoši šim dokumentam, vai arī nospļaujoties par to.

TR Brīvā Teksta Konvencija.

1.p. Preambula.

Šī ir LR Tizleņu Reģistra Brīvā Teksta Konvencija (TRBTK). Šīs Konvencijas mērķis ir padarīt saprotamu Tizleņu Reģistra nostāju autortiesību jautājumos, cik tālu tas skar rakstītu tekstu, kā arī precizēt attiecības gadījumos, kad rodas saskare ar atšķirīgiem ieskatiem par šo jomu, pamatā ar to saprotot tradicionālos, komercijas un negausības apsēstos priekšstatus par teksta autora gandarījuma apmēriem.

2.p. Autors.

TRBTK izpratnē Autors ir tas subjekts, kas sacer tekstu, pie tam šajā ceļā viņu vada nevis alkatība vai slimīga godkāre, bet vien neviltots radīšanas prieks.

Autors raksta, tādēļ, ka nevar nerakstīt un spēju rakstīt, kā arī iespēju brīvi publicēt uzskata par privilēģiju. Autora gandarījuma robeža saskaņā ar TRBTK ir prieks par padarīto, liels lasītāju pulks un iespējami daudz pilnīgu vai daļēju pārpublikāciju. Šajā ziņā Autors ir kā tēvs, kas patiesi un nesavtīgi priecājas par savu bērnu veiksmi un negaida nekādu finansiālu atdevi vai pārspīlētu godināšanu no radīšanas prieka.

Tomēr Autors nav un nevar būt gluži bez godkāres un labprāt redz atsauces uz sevi kā pirmavotu. Tāpat nekas neliedz Autoram saņemt balvu graudā, naudā vai baudā, bet Autors nekad nepastāv uz šādu atlīdzību kā obligātu nosacījumu teksta izmantošanai.

3.p. Tekstu izmantošana.

TRBTK ietvaros radītie teksti vai to daļas var tikt brīvi un bez samaksas pārpublicēti, modificēti un pat ekspluatēti vai piesavināti.

Ja kāds izmanto TRBTK ietvaros radītu tekstu, viņš automātiski piekrīt nosacījumam, ka ir Autors TRBTK 2.p. izpratnē ar visām no tā izrietošajām sekām.

4.p. Konvencijas vēriens.

TRBTK ir radīta vispārējai lietošanai, galvenokārt, lai vienkāršotu tekstu apriti internetā un atbrīvotu no tradicionālo autortiesību absurdajām važām un autorinkvizīcijas terora tā saucamo „autortiesību uzraudzības organizāciju” izskatā.

Uz šo Konvenciju var atsaukties jebkurš tekstu autors, kas atzīst TRBTK nostādnes un asociē sevi ar Autoru TRBTK 2.p. izpratnē.

TRBTK automātiski izplatās uz visiem teksta pārpublicējumiem un atvasinājumiem, neatkarīgi no attālinatības pakāpes no pirmteksta.

Tomēr darbošanās TRBTK pavēnī nespēs pasargāt Autoru no autorinkvizīcijas dusmām, ja viņš neatļauti izmantos ar tradicionālajām autortiesībām aizsargātus darbus. TRBTK nav likuma spēka, tā ir tikai labas gribas cilvēku brīvprātīga vienošanās cilvēcības vārdā.

5.p. Konvencijas nepabeigtība.

TRBTK nav pabeigts, dzelžains un nemainīgs teksts. Tieši otrādi – tas iecerēts kā viegli papildināms un/vai pielāgojams konkrētām vajadzībām pamatprincipu uzskaitījums. Katrs var to izmantot pēc saviem ieskatiem un izveidot sev piemērotu autortiesību deklarācijas variantu.

Tomēr vispārējas lietošanas ērtības dēļ ir labāk, ja tiek izmantots viens kopējs Konvencijas teksts ar visiem zināmu pirmavotu, kas atrodas LR Tizleņu Reģistrā ar tīkla adresi http://www.tizleni.lv/pie_okulista.php, tādēļ, pirms radīt savu Brīvā Teksta Konvencijas variantu, autori tiek aicināti nopietni apsvērt šāda soļa nepieciešamību.

TRBTK labojumus un/vai papildinājumus interesenti var iesūtīt uz e-pastu murgs@tizleni.lv.

Šī ir TRBTK versija 1.0 (trbtk.1.0) un ir spēkā no 2012.gada 15.oktobra.

TR Notārs, Konvencijas turētājs.

Lasi jaunumus, komentē, uzdodi kašķīgus jautājumus, ierosini un lamā!
TR Notārs šad un tad pačivina, ja twitter.com strādā:Lasāmviela.
Lekcijas par biznesu.
Antitraktāts "Valsts".
Blogi un pastāsti ar kontekstu.
Apsēstā prāta laboratorija.
Neaizmirsti apmeklēt okulistu!